Programme

08:00 - 08:20 Przywitanie Gości  
08:20 - 09:00

prof. Andras Szasz (Węgry) „Doświadczenie kliniczne i przyszłe trendy
w leczeniu nowotworów za pomocą hipertermii.”
09:00 - 09:30 prof. Alexander Herzog (Niemcy) „Terapie komplementarne w onkologii.”
09:30 - 10:00 dr Jospeh Brenner (Izrael) “Zastosowanie hipertermii/onkotermii jako monoterapii i terapii skojarzonej w walce z nowotworem – 18 lat doświadczeń.”
10:00 - 10:30 dr n. med. Hüseyin Sahinbas (Niemcy) „Leczenie przewlekłych i nieuleczalnych chorób za pomocą immunoterapii, witaminoterapii i innych naturalnych terapii.”
PYTANIA 10:30- 10:45  
Przerwa kawowa 10:45 - 11:10
BLOK II / 11:10 - 13:00 – Prowadzący: prof. Marian Gabryś
11:15 - 11:55 prof. Li Jie (Holandia) „Zastosowanie tradycyjnej medycyny chińskiej w onkologii.”
11:55 - 12:25 Jacek Walkiewicz (Polska) “Pełna MOC życia.”
12:25 - 13:05 dr Peter Wolf (Niemcy) "Nowoczesne terapie w onkologii komplementarnej"
Pytania 13:05- 13:15
Lunch 13:15 - 14:15
BLOK III / 14:15 - 15:45 – Prowadzący: prof. Halina Grajeta
14:15-  14:40 dr n. med. Janusz Meder (Polska) “Relacja lekarz pacjent w chorobach nowotworowych.”
14:40 - 15:05 dr Katarzyna Zabłocka-Słowińska (Polska) “Problematyka niedożywienia w przebiegu
chorób nowotworowych.”
15:05 - 15:35 dr Piotr Czyrski (Polska) “Wpływ postawy ciała na wadę zgryzu.”
Pytania 15:35-15:45
Przerwa kawowa 15:45- 16:20
BLOK IV / 16:20 - 18:00 – Prowadzący: prof. Andras Szasz
16:20 - 16:50 dr Mariusz Wirga (USA)

“Współczesne interwencje bio-psycho-spoleczne w onkologii
– łączenie EBM z potrzebami i pragnieniami pacjentów i ich bliskich.”

(wykład video)

17:00 - 17:45  prof. Amit Goswami (USA)

„Znaczenie i zastosowanie fizyki kwantowej w medycynie.”

(wykład video)

17:50 - 18:10 dr n. med. Preeti Agrawal (Polska) "Integracyjne leczenie w praktyce klinicznej"
PANEL DYSKUSYJNY / 18:15 - 18:50 – Moderatorzy: prof. Alexander Herzog / dr n. med. Preeti Agrawal
Temat dyskusji: „Nowy paradygmat leczenia chorób przewlekłych i onkologicznych.”
Wystąpią: prof. Andras Szasz (Węgry) / dr Amit Goswami (USA) / prof. Anil Agrawal (Polska) / prof. Marian Gabry (Polska) / dr n. med. Joseph Brenner (Izrael) / dr n. med. Hüseyin Sahinbas (Niemcy) / prof. Li Jie (Chiny)

 

SESSION I 8:00- 10:40 Host: prof. Alexander Herzog

08:00 - 08:20

Opening speech

 

08:20 - 08:45                  

prof. Andras Szasz                           (Hungary)

Clinical experience and future trends in oncology with hyperthermia. 

08:45 - 9:20

prof. Alexander Herzog (Germany)

Complementary treatments in oncology. 

09:25- 10:00 

dr. Jospeh Brenner (Israel)

Hyperthermia/ Oncothermia in cancer control: alone and combined. 18 years of experience.

10:00-10:40

dr. Hüseyin Sahinbas (Germany)

Treatment of chronic and so-called incurable diseases by means of immune therapy, vitamin therapy and other natural therapies.

Questions

Coffee break 10:45-11:10

SESSION II 11:00 - 13:00 Host: prof. Marian Gabryś

 

prof. Li Jie (Holland)

Application of Traditional Chinese Medicine in oncology.

11:50-12:25

Jacek Walkiewicz (Poland)

POWER of life

12:25-13:00

dr. Peter Wolf (Germany)

Modern therapies in complementary oncology

     

Lunch 13:00-14:30

SESSION III 14:25 - 16:00 Host: prof. Halina Grajeta

14:25-14:50

dr. Janusz Meder (Poland)

Doctor-patient relationship in oncological diseases.

14:50-15:25

dr. Katarzyna Zabłocka-Słowińska (Poland)

Malnutrition in oncological diseases

15:25-15:55

dr. Piotr Czyrski (Poland)

Influence of our posture on malocclusion

     

Przerwa kawowa 15:55 - 16:20

SESSION IV 16:20- 18:15 Hostprof. Andras Szasz

16:20- 16:50

dr. Mariusz Wirga (USA)

Modern bio-psycho-social interventions in oncology - combining EBM with needs and wishes of patients and its relatives. (videolecture)

16:50-18:00

dr. Amit Goswami (USA)

The role and application of quantum physics in medicine. (viedeolecture)

18:00- 18:15

dr. Preeti Agrawal (Poland)

Integrative treatment in clinical practice

 

Registration Speakers