dr n. med. Mariusz Wirga (USA)

Mariusz Wirga, MD, jest dyrektorem d/s medycznych Onkologii PsychoSpołecznej w Instytucie Onkologii imienia Malcoma Todda w Centrum Medycznym Long Beach Memorial, w Long Beach w Kaliforni (USA). Jest doświadczonym psychiatrą, stosującym swoją szeroką wiedzę w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej, psycho-onkologii, psychoneuroimmunologii, neurokognitywistyki, psychofarmakologii, i medycyny niedwoistej w celu poprawy jakości życia, funkcjonowania psychicznego i długości przeżycia u osób z chorobami nowotworowymi i ich bliskich.  Mariusz wykłada i prowadzi szkolenia na arenie międzynarodowej. Niektóre narzędzia terapeutyczne, jak ponadreligijne poznawczo-behawioralne poradnictwo egzystencjalne i duchowe czy medycyna niedwoista były po raz pierwszy sformułowane przez niego. Medycyna niedwoista jest zainsprowana przez esencję wyrafinowanych tradycji filozoficznych Azji jak Zen, Dzogczen, Mahamudra, Madjamika i Adwaita, jednak bez obcych współczesnym ludziom wpływów religijnych czy kulturowych. 
Po ukończeniu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w 1987 roku, Mariusz zaczął prowadzić grupy najpierw podczas rozpoczętej specjalizacji z patologii a następnie radioterapii. Ostatecznie to psychiatria stała się jego pasją po ukonczeniu specjalizacji w Nowym Jorku i Waszyngtonie pod superwizją doktrora Maxie C. Maultby’ego Jr (jeden z pionierów terapii poznawczo-behawioralnych). Wśród najważniejszych nauczycieli doktora Wirgi są tak znakomite postaci jak, doktor O. Carl Simonton (onkolog radioterapeuta i pioner psycho-onkologii), dr Maxie C. Maultsby Jr, dr Albert Ellis (“ojciec” terapii poznawczo-behawioralnych), dr Marsha Linehan (pioner terapii w zaburzeniach osobowości), dr Barbara Andersen (twórca interwencji biobehawioralnych poprawiających długości i jakość przeżycia chorych onkologicznie), i dr Peter Fenner (były mnich buddyjski propagujący na zachodzie nieuwarunkowaną świadomość i terapię niedwoistą). Trwająca ponad dwie dekady praca i przyjaźń z doktorem Simontonem związana była z prowadzeniem szkoleń i ustalaniem międzynarodowych standardów, formułowaniem i testowaniem nowych idei oraz doskonaleniem i optymalizacją nowych narzędzi terapeutycznych. Po śmierci doktora Simontona, jako jego następca, Mariusz służył w roli dyrektora medycznego Simonton Cancer Center w Malibu, w Kalifornii. 
Mariusz służy też w Radzie Naukowej pisma Psychoonkologia, w Radzie Doradców Narodowego Stowarzyszenia Terapeutów Poznawczo-Behawioralnych (National Association of Cognitive Behavior Therapists) oraz w Radzie Doradców Timeless Wisdom (organizacja non-profit propagująca nauczanie niedwoistości i nieuwarunkowanej świadomości). Mariusz stworzył i prowadzi Beat the Odds®: wszechstronny program zapobiegania i przeżycia chorób nowotworowych. Ponadto, razem ze swoją żoną Aleksandrą Wirga, także psychiatrą i psycho-onkologiem, prowadzą 6-cio dniowe, stacjonarne turnusy terapeutyczne dla chorych onkologicznie i ich bliskich oparte o program Beat the Odds® i inspirowane pracą doktora O. Calrla Simontona.  
Mariusz jest autorem lub współautorem artykułów, rozdziałów książek oraz „Zwyciężyć chorobę” - pierwszej w Polsce książki samo-pomocy dla chorych na nowotwory złośliwe. Obecnie Mariusz przygotowuje pilotażowy program badawczy skutecznego odniesienia się do modyfikowalnych  czynników ryzyka wypływających ze stylu życia jak: radzenie sobie ze stresem, odżywianie, ćwiczenia fizyczne, odpoczynek, sen, stosowanie używek itp. u kobiet z rakiem gruczołu piersiowego. 
Od ponad 20 lat Mariusz prowadzi intensywne szkolenia w Polsce ustanawiając uznane programy szkoleniowe dla terapeutów w terapii simontonowskiej i Racjonalnej Terapii Zachowania Maultsby’ego. Pięcio-dniowe stacjonarne turnusy terapeutyczne i szkoleniowe w terapii simontonowskiej są oferowane w Polsce pod auspicjami Simontonowskiego Instytutu Zdrowia (więcej informacji pod: www.simonton.pl).