prof. Li Jie (Holandia)
W 1997 r. ukończył studia doktoranckie i rozpoczął studia podoktoranckie pod kierunkiem prof. Wendelaar Bonga z Uniwersytetu Nijmegen, których tematem był mechanizm apoptozy (programowanej śmierci komórek).
Dr Li Jie jest autorem wielu artykułów naukowych z zakresu fizjologii, endokrynologii, fizjologii stresu oraz programowanej śmierci komórek.
Od roku 1992 dr Li Jie naucza i praktykuje w Holandii. Jego specjalnością jest Klasyczna Medycyna Chińska, a prawdziwą pasją – zachowanie i popularyzowanie tej starożytnej wiedzy. Podążając za swoją misją podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności wśród terapeutów, nauczycieli i studentów TMCh, założył TCM School Qingbai (www.qingbai.nl) w Holandii i jest jej opiekunem naukowym, stworzył także instytut naukowo-badawczy Klasycznej Medycyny Chińskiej (www.tcmclassics.org). Od 1998 r. prowadzi wykłady dla zaawansowanych dla Holenderskiego Lekarskiego Stowarzyszenia Akupunktury (NAAV).
Ponadto dr. Li Jie posiada tytuł profesora przyznany przez Uniwersytet TMCh w Shandong, Chiny. Wykłada na kongresach w Austrii i Szwajcarii, a także regularnie prowadzi zajęcia na Kongresie TMCh w Rothenburgu.