Dr Katarzyna Zabłocka- Słowińska (Polska)

Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Bromatologii i Dietetyki Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich