Dr Joseph Brenner (Izrael)

Ukończył medycynę na Uniwersytecie w Tel-Avivie. Ukończył specjalizację z medycyny wewnętrznej, a później także onkologii. Odbył staże w "Rhode Island" Medical Center i Memorial Sloan Kettering (New York). Założyciel oddziału okologicznego w Wolfson Medical Center w Holon, którym kieruje do teraz. Około 10 lat temu założył "New-Hope" Medical Center w Tel-Avivie gdzie zajmuje się integracyjnym leczeniem chorób onkologicznych, łącząc konwencjonalną medycynę z terapiami komplementarnymi. Napisał wiele publikacji medycznych nt. onkologii i jest członkiem stowarzyszeń onkologicznych izraelskich oraz europejskich. 

Autor książki "Living without cancer. Handbook of Integrative Methods for Cancer Treatment" - podręcznika integracyjnych metod leczenia nowotworów.