Dr med. Hüseyin Sahinbas (Niemcy)

Medycynę studiował na Uniwersytetach w Antwerpii, Aachen oraz Witten/Herdecke. Specjalista w dziedzinie radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej oraz komplementarnych metod leczenia nowowtworów. 

Obecnie jest wiceprezesem Niemieckiego Stowarzyszenia Hipertermii i wielu innych stowarzyszeń onkologicznych, także amerykańskich. Doktorat napisał na temat "Znaczenia hipertermii w medycynie". Kieruje International Training Center for Hyperhtermia and complementary Medicine. Założyciel Foundation of the Parmenides Ärzte GmbH Dr. Sahinbas. 

Autor licznych publikacji naukowych dotyczących hipertermii. Współautor kilku podręczników o onkologii, stanowiących podstwę nauczania tego przedmiotu w niemickich uniwersytetach medycznych. Obecnie pracuje w Ruhr Universität Bochum, gdzie zajmuje się integracyjnym leczeniem onkologicznym.