Dr n. med. Janusz Meder (Polska)

Dr n. med. Janusz Meder – lekarz, onkolog. Prezes Polskiej Unii Onkologii, Kierownik Oddziału Zachowawczego Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego w Centrum Onkologii – Instytucie w Warszawie. Wiceprezes PTOK, były Dyrektor Polskiej Szkoły Onkologii, Ustępujący Przewodniczący Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków, laureat Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Członek wielu towarzystw naukowych: ASCO, ESMO, EORTC Lymphoma Group, ILROG,PTOK, PTRO, PTHiT, członek Komitetu Bioetycznego przy Prezydium PAN.