Komitet Naukowy V Międzynarodowej Konferencji

Odżywianie a dieta w ujęciu medycznym - tradycyjnie i współcześnie

 

Prof. dr hab. nauk med. Marian Stanisław Gabryś–ginekolog, położnik

 

 Prof. dr hab. Zygmunt Grzebieniak - chirurg, onkolog 

 

Dr hab. nauk med. Anil Kumar Agrawal prof. UM – chirurg, onkolog

 

Dr Joanna Pieczyńska

 

Dr nauk med. Preeti Agrawal –ginekolog, położnik 

 

 Prof. dr hab. nauk med. Alexander Herzog - onkolog 

 

Dr nauk med. Marek Elias - ginekolog, położnik

 

Dr nauk med. Małgorzata Rudnicka –neonatolog

 

Dr nauk med. Małgorzata Czyżewska – neonatolog

 

 

Komitet Naukowy IV Międzynarodowej Konferencji 

 

 

Prof. dr hab. nauk med. Marian Stanisław Gabryś–ginekolog, położnik

 

Prof. dr hab. Zygmunt Grzebieniak - chirurg, onkolog 

 

Dr hab. nauk med. Anil Kumar Agrawal prof. UM – chirurg, onkolog

 

Prof. dr hab. nauk farm. Halina Grajeta - dziekan wydziału farmacji

 

Dr nauk med. Preeti Agrawal –ginekolog, położnik 

 

 Prof. dr hab. nauk med. Alexander Herzog - onkolog 

 

Dr nauk med. Marek Elias - ginekolog, położnik

 

Dr nauk med. Małgorzata Rudnicka –neonatolog

 

Dr nauk med. Małgorzata Czyżewska –neonatolog

 

 

Komitet Naukowy III Międzynarodowej Konferencji Integracyjne podejście w

profilaktyce i leczeniu chorób przewlekłych i onkologicznych:

 

 

Prof. dr hab. nauk med. Marian Stanisław Gabryś–ginekolog, położnik

 

Prof. dr hab. Zygmunt Grzebieniak - chirurg, onkolog 

 

Dr hab. nauk med. Anil Kumar Agrawal prof. UM – chirurg, onkolog

 

Prof. dr hab. nauk farm. Halina Grajeta - dziekan wydziału farmacji

 

Dr nauk med. Preeti Agrawal –ginekolog, położnik 

 

 Prof. dr hab. nauk med. Alexander Herzog - onkolog 

 

Dr nauk med. Marek Elias - ginekolog, położnik

 

Dr nauk med. Małgorzata Rudnicka –neonatolog

 

Dr nauk med. Małgorzata Czyżewska –neonatolog

 

 

 

 

 

Skład Komitetu Naukowego V Międzynarodowej Konferencji Położniczej:

 

Prof. dr hab. Marian Stanisław Gabryś – ginekolog - położnik

Dr Preeti Agrawal – ginekolog – położnik

Dr Małgorzata Czyżewska- neonatolog, pediatra

Dr Małgorzata Rudnicka- neonatolog, pediatra

Dr Marek Elias – ginekolog – położnik

Prof. dr hab. Jerzy Heimrath - ginekolog - położnik

 

Skład Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji Medycznej:

 

Prof. dr hab. Zygmunt Grzebieniak – chirurg – onkolog

Prof. Alexander Herzog – specjalista chorób wewnętrznych i onkologii

Prof. dr hab. Marian Stanisław Gabryś – ginekolog - położnik

Prof. dr hab. Jerzy Heimrath - ginekolog - położnik

Prof. dr hab. Jerzy Rudnicki – chirurg – onkolog

Dr Preeti Agrawal – ginekolog – położnik

Dr  Anil Agrawal – chirurg - onkolog

Dr Piotr Bobiński - chirurg

Dr Grzegorz Marek - chirurg